Cocean Arboadvies

Veiligheid voor alles

Cocean Arboadvies

 

Cocean is gespecialiseerd in het uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E), werkplekinspecties, bedrijfshulpverlening (BHV) en ongevalsonderzoeken.
Tevens kan Cocean u ondersteunen bij het opzetten, invoeren en optimaliseren van Arbo managementsystemen, zoals VCA en OHSAS 18001.

 

 Uw risico herkennen en veilig werken

Ieder bedrijf dat medewerkers in dienst heeft moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren en dus een risico kan zijn voor de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek heet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en is wettelijk verplicht. De RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd en een plan van aanpak met verbetermaatregelen dient deel uit te maken van de RI&E.

Cocean is gespecialiseerd in het efficiënt, doelmatig en praktisch uitvoeren van een RI&E. Cocean kan u ondersteunen bij:

  • Het opzetten en uitvoeren van een algemene RI&E;
  • Het opzetten en uitvoeren van aanvullende RI&E;
  • Het toetsen van uw RI&E volgens wet- en regelgeving.

Een risico-inventarisatie en –evaluatie  bestaat altijd uit twee dingen:

- Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf;
- Een plan voor het oplossen ervan (Plan van Aanpak). 

Een ondernemer loopt risico’s. Uw klanten betalen niet of er wordt ingebroken. Allemaal risico’s.  Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat uw bedrijf stil, of u moet het met een medewerker minder doen. Daarbij komen ook nog de ziektekosten. Deze risico's kosten u dus veel geld.

 Bedrijfsnoodplannen

Cocean maakt voor u het bedrijfsnoodplan en de veiligheids- & ontruimingsplattegronden. Onze noodplan en plattegronden zijn eenvoud en overzichtelijk. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan is een gezamenlijk proces. Er is veel input van de opdrachtgever nodig over bestaande en aan te passen procedures, voorzieningen en verantwoordelijkheden. Een bedrijfsnoodplan beschrijft de organisatie van de bedrijfshulpverlening en beantwoordt vragen als:

- Welke calamiteiten zijn er te verwachten?
- Wat is de functie en werking van de aanwezige noodvoorzieningen;
- Wat wordt er van de verschillende medewerkers verwacht?
- Wat zijn de verantwoordelijkheden van uw medewerkers?

De veiligheid van uw medewerkers staat bij u hoog in het vaandel. U wordt overspoeld met adviezen en berichten over het opstellen van richtlijnen over hoe te handelen bij een ongeval zoals een brand of verwondingen bijvoorbeeld bij uw aanvraag voor een gebruiksvergunning. U heeft behoefte aan een duidelijk en praktisch bruikbaar plan. 

Maak kennis met Ruud Buren van Cocean. Ruud zal u helpen bij het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, het opstellen van een ontruimingsplan, een bedrijfsnoodplan, veiligheidsplattegronden en vluchtwegplattegronden.

Veiligheidsplattegronden

Deze plattegronden zijn bedoeld voor de BHV-organisatie en de externe hulpdiensten. Ze geven een overzicht van de veiligheidsvoorzieningen binnen het gebouw. Dat zijn niet alleen de blusmiddelen of EHBO-koffers maar ook de hoofdafsluiters voor gas water en elektra.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden ook wel vluchtwegplattegronden of evacuatieplattegronden genoemd, zijn bedoeld voor alle aanwezigen in het gebouw. Ze geven de vluchtwegen aan waarlangs je op de snelste wijze in veiligheid kan komen, maar ook de voorzieningen zoals brandblussers, handbrandmelders of EHBO koffers. Een kenmerk van een goede ontruimingsplattegrond is dat deze door alle aanwezigen eenduidig wordt begrepen.

Oriëntatie ontruimingsplattegronden

Iedere ontruimingsplattegrond is georiënteerd in de daadwerkelijke kijkrichting. Dat is belangrijk omdat niet iedereen een plattegrond op de kop kan lezen. Bij calamiteiten is twijfel over de juiste vluchtrichting uit den boze.

Zowel de ontruimingsplattegronden als de veiligheidsplattegronden worden vaak gemaakt op basis van bouwtekeningen. Cocean verwijdert rigoureus alle niet essentiële informatie/lijnen van de bouwtekening en brengt de plattegrond terug tot de essentie. Met deze vereenvoudigde plattegronden is het goed mogelijk het overzicht te houden zonder informatie te missen. De ontruimings-, veiligheidplattegronden voldoen aan de NEN 1414. Ook worden de plattegronden uitgevoerd conform NEN EN 7010. De tekeningen kunnen worden gemaakt in diverse talen (NL-D-EN).

Werkplekinspecties

Cocean kan voor u  werkplekinspecties uitvoeren en u adviseren de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk te verbeteren of te behouden.

 

V&G plannen

Cocean kan voor u V&G plannen opstellen in de ontwerpfase en uitvoeringsfase van bouwprojecten. Ook het toetsen van bouw V&G plannen kan Cocean voor u verzorgen.

Ervaring

Ik ben vanaf 1994 fulltime werkzaam als veiligheidskundige bij een groot bedrijf in Noord-Holland en vanaf 2010 heb ik mij ook laten certificeren als Hogere Veiligheidskundige om mijn deskundigheid aan te kunnen tonen. Naast het Veiligheidskundige werk ben ik ook actief bij de brandweer als Officier van Dienst. 
Mijn kernkwaliteiten liggen op het gebied van advisering van arbo vraagstukken, bedrijfshulpverlening, brandpreventie,  en bedrijven en medewerkers bewust maken van risico's. Door mijn ervaringen bij semi-overheid, MKB en brandweer kan ik op overtuigende wijze adviseren over beheersing van risico's en veiligheidszorg succesvol integreren in bedrijfsprocessen.

Kernwoorden die mij typeren: Gedreven, resultaatgericht, betrouwbaar, analytisch  en oprecht geïnteresseerd in mensen.

Uw partner in al uw Arbeidsveiligheid vraagstukken. Neem contact met mij op voor een vrijblijvende offerte of gesprek.

 

Burg. Versteeghsingel 20
1135 VV EdamAlgemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Cocean.pdf (370.08KB)
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Cocean.pdf (370.08KB)